Radikalisering, hot och våld

– hur kan din verksamhet hantera det?

Välkommen till en spännande förmiddag med ett högaktuellt tema!

Syftet med seminariet är att stärka de som arbetar i en verksamhet eller stöttar andra som arbetar i en verksamhet där hot, våld eller konflikter kan förekomma. 

 

Seminariet inleds med en överflygning av omvärldsläget: vi tittar på händelser i närtid och ser på hotbilden kopplat till områdena radikalisering, våldsbejakande extremism, hot, våld och hatbrott. 

 

Därefter följer kunskap om konflikter, våra egna förmågor och möjligheter att agera, framgångsfaktorer, strategier för att deeskalera konflikter, samtalstekniker i utmanande möten, förebyggande metoder, kulturförståelse och interkulturell kommunikation.

 

Deltagaren kommer att reflektera kring egna upplevelser eller andra aktuella händelser och genom det sätta den nya kunskapen i en verksamhets- och verklighetsnära kontext. 

 

Målsättningen är att seminariet ska åskådliggöra samband och skapa en bild av hur det ena påverkar det andra. Temat radikalisering, hot och våld är stort och komplext, och ett introducerande seminarium som detta skapar en bra grundförståelse för ämnet och ger deltagaren en bättre möjlighet att avgöra vidare behov inom sin verksamhet. 

 

Meta Broddare har varit polis och lärare på Polishögskolan. Idag arbetar Meta som utbildare, processledare och rådgivare inom medling och förhandling, våldsbejakande extremism, konflikthantering och interkulturell kommunikation.

Tid: 11 oktober, kl 08:30-12:00

Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm

Kostnad: 3980 kr exkl. moms